កម្ពុជានឹងមានចំការ ធូរ៉េន បន្ថែមដល់ទៅ ៤០០០ ហិចតា

កម្ពុជានឹងមានចំការ ធូរ៉េន បន្ថែមដល់ទៅ ៤០០០ ហិចតា
For Sale

សូមជួយ Share អោយខ្មែរយើងបានដឹង Share យកបុណ្យ កម្ពុជានឹងមានចំការ ធូរ៉េន បន្ថែមដល់ទៅ ៤០០០ ហិចតាសូម្បីបរទេសក៏លាន់មាត់ថាច្រើនដែរ។នេះជា” សមុទ្រធុរ៉េន” ដែលកំពុងដាំដុះនៅលើទឹកដីខេត្ត កំពត និង មណ្ឌលគីរី ។ ក្រោយចាប់ផ្តើមដាំបាន ១ ឆ្នាំ យើងនឹងអញ្ជើញ បរទេសមកទស្សនា ស្នាដៃ ខ្មែរ ។ ផល្លានុផលដ៏ច្រើននេះនឹងនាំចេញក្រៅប្រទេស បន្ទាប់ពីផ្គត់ផ្គង់តម្រូវការក្នុងស្រុក ។ ខ្មែរគ្រប់រូបអាចចូលមកទស្សនាទិដ្ឋភាព “សមុទ្រធុរ៉េន ” នៅ
ឋានព្រះឥន្ទ បាន ។

ខ្មែរអាចធ្វើបាន

Similar Properties

សូមបង្ហាញគម្រោងសាងសង់ផ្ទះលំហែ នៅបរិវេណទឹកធ្លាក់ក្នុងចំការ បឺ ២០០០ ហិចតានៅមណ្ឌលគីរី
For Sale

សូមបង្ហាញគម្រោងសាងសង់ផ្ទះលំហែ នៅបរិវេណទឹកធ្លាក់ក្នុងចំការ បឺ ២០០០ ហិចតានៅមណ្ឌលគីរី

ឋានព្រះឥន្ទ សូមបង្ហាញគម្រោងសាងសង់ផ្ទះលំហែ នៅបរិវេណទឹកធ្លាក់ក្នុងចំការ បឺ ២០០០ ហិចតានៅមណ្ឌលគីរី។ នេះជាផ្ទះដែលជួយរកចំណូលអោយម្ចាស់រាល់ថ្ងៃ ។ ស្ថិតនៅក្នុង… More Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *