កម្ពុជានឹងមានចំការ ធូរ៉េន បន្ថែមដល់ទៅ ៤០០០ ហិចតា

កម្ពុជានឹងមានចំការ ធូរ៉េន បន្ថែមដល់ទៅ ៤០០០ ហិចតា
For Sale

សូមជួយ Share អោយខ្មែរយើងបានដឹង Share យកបុណ្យ កម្ពុជានឹងមានចំការ ធូរ៉េន បន្ថែមដល់ទៅ ៤០០០ ហិចតាសូម្បីបរទេសក៏លាន់មាត់ថាច្រើនដែរ។នេះជា” សមុទ្រធុរ៉េន” ដែលកំពុងដាំដុះនៅលើទឹកដីខេត្ត កំពត និង មណ្ឌលគីរី ។ ក្រោយចាប់ផ្តើមដាំបាន ១ ឆ្នាំ យើងនឹងអញ្ជើញ បរទេសមកទស្សនា ស្នាដៃ ខ្មែរ ។ ផល្លានុផលដ៏ច្រើននេះនឹងនាំចេញក្រៅប្រទេស បន្ទាប់ពីផ្គត់ផ្គង់តម្រូវការក្នុងស្រុក ។ ខ្មែរគ្រប់រូបអាចចូលមកទស្សនាទិដ្ឋភាព “សមុទ្រធុរ៉េន ” នៅ
ឋានព្រះឥន្ទ បាន ។

ខ្មែរអាចធ្វើបាន

Similar Properties

ក្រុមការងារយើង នឹងចាប់ផ្តើម ដាក់ដាំ ចេកអំបូងលឿង ដើម្បីនាំចេញ
For Sale

ក្រុមការងារយើង នឹងចាប់ផ្តើម ដាក់ដាំ ចេកអំបូងលឿង ដើម្បីនាំចេញ

ក្រុមការងារយើង នឹងចាប់ផ្តើម ដាក់ដាំ 🍌ចេកអំបូងលឿង ដើម្បីនាំចេញទៅ ប្រទេសចិន ។ ម្ចាស់ចំការគ្រប់គ្នាជាខ្មែរ ។ នេះជាសម័យដែល… More Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *