សូមបង្ហាញគម្រោងសាងសង់ផ្ទះលំហែ នៅបរិវេណទឹកធ្លាក់ក្នុងចំការ បឺ ២០០០ ហិចតានៅមណ្ឌលគីរី

សូមបង្ហាញគម្រោងសាងសង់ផ្ទះលំហែ នៅបរិវេណទឹកធ្លាក់ក្នុងចំការ បឺ ២០០០ ហិចតានៅមណ្ឌលគីរី
For Sale - Single Family Home, Villa

ឋានព្រះឥន្ទ សូមបង្ហាញគម្រោងសាងសង់ផ្ទះលំហែ នៅបរិវេណទឹកធ្លាក់ក្នុងចំការ បឺ ២០០០ ហិចតានៅមណ្ឌលគីរី។
នេះជាផ្ទះដែលជួយរកចំណូលអោយម្ចាស់រាល់ថ្ងៃ ។
ស្ថិតនៅក្នុង សង្កាត់រមនាក្រុងសែនមនោរម្យខេត្តមណ្ឌលគីរី។

Similar Properties

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *