• ជារីសត (មានសួនបន្លែធម្មជាតិ សួនផ្លែឈើចំរុះ និងសួនផ្កា)
  • មានផ្ទះលំហែសំរាកឥតគិតថ្លៃរហូតដល់ ៦ ដងក្នុង ១ ឆ្នាំ (សំរាប់ម្ចាស់ចម្ការ)
  • មានកន្លែងកំសាន្តជាច្រើនដូចជាៈ ភូមិដ្ឋានបុរាណ ភោជនីយដ្ឋាន កន្លែងជិះសេះ ជិះក្របី ទីតាំងបោះតង់ កន្លែងលក់វត្ថុអនុស្សាវរីយ ផ្ទះលំហែស្រុកស្រែ ជិះទូកកំសាន្តតាមដងព្រែក និងមានកន្លែងកំសាន្តជាច្រើនប្រភេទទៀត។